Vad är hälsa?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
Vad är hälsa?
Svar: 

Det finns olika svar på den frågan och Nationalencyklopedin (NE) skriver att begreppet hälsa inte har en allmän betydelse eller förklaring. NE skriver att hälsa är "ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt." Världshälsoorganisationen (WHO) antog 1948 en definition där hälsa förklaras som ett "tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning". Det går att se på hälsobegreppet från två perspektiv, ett som mer fokuserar på vad som är friskt eller sjukt och ett som mer tittar på helheten och personens välbefinnande, alltså hur hen mår. 
Källor:
Nationalencyklopedin - längre artikel
Nationalencyklopedin - enklare artikel

I den svenska skolan läser elever kursen "idrott och hälsa" och Skolverket skriver att "fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande". Idag diskuteras hälsa ofta i form av psykisk ohälsa och kopplas till andra begrepp som ångest, depression och stress. I andra delar av världen kan hälsa handla om grundläggande mänskliga värden som att ha tillräckligt med mat för att bli mätt och hålla sig frisk. För vissa kan hälsa mer antas vara samspelet mellan människan och naturen. 

29 november 2017 - 13:05

Kategorier