Vad är gener

Fråga: 
Vad är gener
Svar: 

I Nationalencyklopedin kan man läsa att: "gen [uttalas jen] är det som överför en ärftlig egenskap från föräldrar till avkommor. Ett annat ord för en gen är ett arvsanlag. Gener styr hur allt levande på jorden ska se ut och vilka egenskaper vi ska ha. Människan har ungefär 22 000 gener." Vilka egenskaper vi har beror inte enbart på våra gener utan även av yttre faktorer: "Egenskaper som är ärftliga styrs av gener. Vissa egenskaper styrs helt och hållet av gener, men många påverkas också av miljön som man växer upp och lever i."

På Wikipedia kan du läsa mer om gener: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gen

Här tyckte jag att det fanns en ganska lättfattlig förklaring till vad gener är: http://www.geneticcode.se/vad-ar-gener

18 mars 2017 - 16:09