Vad är Europeana?

Besvarad av Birgitta Norgren
Fråga: 
Vad är Europeana?
Svar: 

Här får du ett svar som det står förklarat i Nationalencyklopedin:
"Europeana, EU:s digitala bibliotek med uppgift att tillgängliggöra medlemsländernas kultur- och vetenskapsarv genom Internet. Europeana tillkom på EU-kommissionens initiativ. Nätlanseringen av en prototypversion gjordes i november 2008. I april 2010 innehöll Europeanas webbplats länkar till ca 6 miljoner digitala objekt, bl.a. böcker, tidningar, arkivdokument, konstverk, kartor, foton, bilder på museiföremål, filmer samt radio- och TV-sändningar.

EU-ländernas arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella institutioner samverkar för att fylla Europeana med kulturella samlingar i digital form. Ambitionen är att Europeana ska bli tillgängligt på alla officiella språk inom EU. Materialet kan utan kostnad laddas ner till användarnas datorer. Nederländernas nationella bibliotek, Koninklijke Bibliotheek, är värdorganisation för Europeana. I Sverige är Kungliga biblioteket, KB, nationell samordnare. Webbadressen till Europeana är http://www.europeana.eu"

23 september 2011 - 10:41