Vad är ett substantiv?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Vad är ett substantiv?
Svar: 

 "Substantiv är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter." enligt www.ordklasser.se
Se också: sv.wikipedia.org/wiki/Substantiv

23 januari 2018 - 15:58

Kategorier