Vad är ett solur?

Besvarad av Liv Örneryd
Fråga: 
Vad är ett solur?
Svar: 

Ett solur är ett mätinstrument för att mäta tid utifrån hur solen (eller skuggan som uppkommer av densamma) förflyttar sig under dagen, och det är sannolikt det äldsta av alla astronomiska instrument.

En bok som beskriver och tydliggör solurets funktion och tillkomst på ett bra sätt är:
 

Tidens gång : klockor och kalendrar genom sekler och sekunder, av Erik Mellgren. Den har ISBN-nummer:

91-27-07065-4

Böcker om solur återfinns på bibliotekets fackavdelningar under hyllsignumet Ua.

Med vänlig hälsning

Liv Örneryd

16 mars 2018 - 9:30