Vad är ett slutet flöde?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
vad är ett slutet flöde
Svar: 

Det beror på vilket slags flöde det handlar om. Att något är slutet betyder att det är stängt eller tillstängt. https://www.synonymer.se/sv-syn/sluten. Ett flöde är ett mått på en mängd av någonting, ex. vatten, som rör sig en sträcka under en viss tid. Det kan också vara strömmen i en elektrisk ledning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6de. Så svaret kan vara att det handlar om ett flöde av någonting som sker inom ett område som är stängt. I ett stängt område/system kan det inte ske något utbyte med det som finns utanför. https://sv.wikipedia.org/wiki/Slutet_system

17 maj 2019 - 8:39