Vad är ett fackord?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är ett fackord
Svar: 

Ett fackord eller ett fackuttryck är ett ord som används inom ett visst verksamhetsområde. Nedan är en liten artikel som handlar om när vårt vardagsspråk krockar med fackorden.
 

När fackord kolliderar med allmänt språkbruk, artikel ur Göteborgsposten.

4 december 2018 - 18:26

Kategorier