Vad är ergonomi?

Besvarad av Pontus Ridderstedt
Fråga: 
vad är Ergonomi betyder
Svar: 

Ergonomi handlar om att anpassa arbetet för att motverka ohälsa och olycksfall. Det kan handla både flera saker som har med både den fysiska och psykologiska miljön. Några exempel är:
• Man försöker utforma arbetet så att arbetstagare slipper att lyfta tungt för ofta.
• Man försöker undvika att arbeta i samma ställning längre perioder
• Man försöker hålla nere en hög ljudnivå.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är egonomiskt utformad. Arbetstagaren i sin tur ska uppmärksamma risker. Man kan också ta till hjälp av en ergonom för att anpassa sina arbetsplats.

Läs mer här hur du arbetar ergonomiskt
Vårdguiden
https://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/ergonomi--sa-undviker-du-belastningsskador/

Arbetsmiljöverket
https://www.1177.se/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/ergonomi--sa-undviker-du-belastningsskador/

Läs mer om begreppet här i Nationalencyklopedin
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ergonomi

26 maj 2019 - 18:18