Vad är en "Urban Legend"

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vad är en "Urban Legend"
Svar: 

En urban legend är en modern vandringssägen. Den förs vidare som sann, men man vet aldrig varifrån den kommer. Det brukar vara en vän som hört den av någon annan.  Den här typen av vandringssägnerna kallas även Klintbergare, efter folklivsforskaren Bengt af Klintberg som har samlat vandringssägner och publicerat dem i tre böcker:
Bengt af Klintberg 1986: Råttan i pizzan. Folksägner i vår tid. Stocholm: Norstedt.
Bengt af Klintberg 1994: Den stulna njuren. Sägner och rykten i vår tid. Stockholm: Norstedt.
Bengt af Klintberg 2005: Glitterspray & 99 andra klintbergare. Stockholm: Atlantis.
Böckerna finns säkert att låna på ditt bibliotek.
Du kan läsa mer om urbana legender på den här sidan från Bibliotek Mitt och i Wikipedia.

8 december 2017 - 14:07

Kategorier