Vad är en tsunami och hur uppstår den?

Besvarad av Jessica Ralsgård
Fråga: 
Vad är en tsunami och hur uppstår den?
Svar: 

Hej!
En tsunami är en havsvåg eller flodvåg som orsakas av att havsbottnen rör sig i höjdled. Det kan ske i samband med jordbävningar, vulkanutbrott eller jordskred. En tsunamivåg är låg och nästan svår att se ute till havs, men den kan bli väldigt hög och orsaka översvämning och stor förödelse när den når land.

Tsunamin blir som högst närmast kusten. Det beror på att vattnet bromsas upp mot bottnen och pressas ihop på en mindre yta. 

Du hittar flera artiklar om tsunamis på Illustrerad vetenskap, och kan även läsa mer på ne.se och Wikipedia.

28 februari 2019 - 10:08