Vad är en tripitaka?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är en tripitaka?
Svar: 

Tipitaka, (pali, på sanskrit: tripiṭaka) "tre korgar" var det mest vanliga sättet inom den tidiga buddhismen att organisera buddhismens läror på. Du kan läsa mer om det på Wikipedia och NE.se

1 mars 2020 - 16:58

Kategorier