Vad är en tolkningsram?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad är en tolkningsram? Vad menas med hur kan författarnas tolkningsram påverka deras tolkning av resultatet?
Svar: 

Ett mer bekant ord är kanske referensram. PÅ NE.se kan du läsa:
"referensram, referenssystem , en människas bakgrund av erfarenheter, värderingar och föreställningar, efter vilken man tolkar och bedömer nya upplevelser."
Nationalencyklopedin, referensram. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/referensram (hämtad 2017-11-14)

Som människa är du helt enkelt bunden till din historicitet. Du färgas av det samhälle du lever i och de normer som existerar där och då. Ett exempel som du kanske uppmärksammat är det debatter under de närmst gångna åren kring litteratur som nu betraktas som stötande av vissa (som Tintin eller Pippi Långstrump) vars vokabulär är färgat av sin tid, precis som den nutida betraktaren är färgad av sin tid och miljö.

Vill du gå djupare kring detta har hermeneutiken (en filosofisk tradition)  "erfarenhet" som ett av sina mest grundläggande begrepp, där de beskriver det ovanstående.

13 november 2017 - 14:48

Kategorier