Vad är en ters för något?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Hej Vad är en ters för något?
Svar: 

Den här förklaringen finns i Nationalencyklopedin  (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ters)

ters ( ytterst av latin te´rtius ´tredje´) musikterm som anger avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.

7 mars 2017 - 16:34

Kategorier