Vad är en sociolekt?

Besvarad av Ann Nilsson
Fråga: 
Vad är en sociolekt
Svar: 

I NE står det så här under sociolekt:
social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp. Sociolekter är ofta till uttal, ordböjning och ordförråd också regionalt begränsade så att medlemmar av samma sociala klass i olika delar av ett språkområde varierar inbördes. Det innebär att samma varietet kan betraktas som sociolekt ur ett perspektiv och som dialekt ur ett annat. Skillnaderna mellan sociolekter är i regel kvantitativa snarare än kvalitativa och övergångarna mellan sociolekter glidande.
Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociolekt

Det finns en sida på nätet som heter Språkligt som förklarar olika språkliga begrepp och de har följande text:
En sociolekt är en social dialekt. Det är en språklig variation sedd ur ett socialt perspektiv. Regionala variationer, dialekter, beror på geografiska omständigheter medan sociolekter beror på den sociala omgivningen.

Det är väldigt svårt att särskilja termerna dialekt och sociolekt, då gränsen mellan dem är närmast obefintlig. Begreppen går nämligen in i varandra och är beroende av varandra.

22 mars 2016 - 20:16

Kategorier