Vad är en sociolekt?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Vad är en sociolekt? Vad inkluderas i den språkgruppen?
Svar: 

Sociolekt är en relativt ny term som började användas mot slutet av 1960-talet. National Encyklopedin skriver så här: "socioleʹkt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp." och i Wikipedia kan man läsa detta: "Sociolekt är ett sociolingvistiskt uttryck, som syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp. Sociolekter skiljer sig därmed från dialekter, vilka syftar på en regionalt avgränsad variation. Även sociolekter kan dock vara regionalt begränsade då en social grupps språk kan skilja sig från plats till plats. På motsvarande sätt kan en dialekt inbegripa flera sociolekter, eftersom ett regionalt avgränsat område ofta inhyser flera olika samhällsgrupper. Den geografiska och den sociala språkliga variationen samverkar på så sätt med varandra."

I Språktidningen till exempel kan du läsa om skillnaden mellan göteborgska och stockholmska:  http://spraktidningen.se/artiklar/2010/04/goteborgare-kommer-aldrig-att-...

Även i ÖstersundsPosten finns ett antal intressanta artiklar om sociolekter: http://www.op.se/kultur/bara-de-modigaste-har-mal-i-mun och http://www.op.se/kultur/talar-vi-digital-dialekt-numera
Här får du lite lästips om du vill veta mer om sociolekter:
Mats Thelander: Från dialekt till sociolekt, en artikel som ingår i Svenskan i tusen år (ISBN 91-1-962272-4)
Jan Einarsson: Språksociologi (ISBN 91-44-03262-5)
Dogge Doggelito: Förortsslang (ISBN 91-7227-382-8)

16 februari 2016 - 17:16

Kategorier