vad är en psykopat?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
vad är en psykopat?
Svar: 

 På Wikipedia kan du läsa följande definition:
Psykopati (från psyche "själ", "liv" och pathos "lidande") är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Det räknas ibland som en personlighetsstörning, men det finns inte som diagnos i någon standardiserad diagnosmanual. Läs mer här:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykopati
 
Läs vidare vad Katarina Howner, rättspsykiater vid Rättsmedicinalverket skriver om ämnet:
https://www.rmv.se/aktuellt/psykopatiska-drag-psykopati-rattspsykiatri-h...
 

 

6 oktober 2020 - 13:24