Vad är en ljudkälla?

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Vad är en ljudkälla
Svar: 

En ljudkälla är helt enkelt något som sänder ut ljud. Nationalencyklopedin har följande beskrivning:
"Ljudkälla är något som sänder ut ljud. Exempel på ljudkällor är en gitarr, en radio, en handklappning, ett vattenfall eller vinden som viner runt en husknut."

11 maj 2018 - 11:02