Vad är en lågkonjunktur?

Besvarad av Leif Larsson
Fråga: 
Vad är en lågkonjunktur? Vad kan hända i Sverige under en lågkonjunktur? Om man har tillgång till alla verktyg staten förfoga över både finans-och skattepolitik och penningpolitik, hur kan man då ta Sverige ur en lågkonjunktur?
Svar: 

Nationalencyklopedin ger följande definitionen
lågkonjunktur lågkonjunktur innebär att ekonomin i ett land går dåligt. Under en lågkonjunktur är många människor arbetslösa, företagen producerar inte så mycket som de skulle kunna, människorna får lägre löner och de handlar inte så mycket varor och tjänster. Motsatsen till lågkonjunktur är högkonjunktur.

Din frågeställning låter som en typisk skoluppgift som du nog själv ska fundera över.Tips är att du läster några dagstidningar eller andra nyhetsförmedlingar som nästan dagligen skildrar problemet

4 november 2011 - 17:32

Kategorier