Vad är en induktiv ledare resp

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Vad är en induktiv ledare respektive deduduktiv dito
Svar: 

Här en förenklad förklaring till begreppen:

Induktion kan sägas vara att dra slutsatser av erfarenheter.
Man samlar in information, analyserar den och drar en slutsats.
En forskare som lägger vikt vid mätningar och redovisar t ex i tabeller kallas också positivister. Positivisterna kan ses som en reaktion mot kyrkans makt över vetenskapen som stundtals bortsåg från empiriska sakförhållanden.

Deduktion kan sägas vara att dra logiska slutsatser, kanske utan att iaktta verkligheten.
Matematiken gör så t ex. Man har ett antal axiom och utifrån dem räknar man på med hjälp av logiken.

Det finns förstås mycket skrivet i ämnet på bibliotekens avdelningar för vetenskapsteori och sociologi.
(Källa: Svarsarkivet i Bibblan svarar)

 

27 februari 2015 - 17:26