Vad är en griskonsult?

Besvarad av David Nilsson
Fråga: 
Vad är en griskonsult?
Svar: 

Griskonsult verkar inte vara en speciellt vanlig yrkestitel.

En konsult, däremot, är en person som är specialist inom ett visst område och som arbetar med att ge råd och stöd till exempelvis företag eller verksamheter.

Ett annat ord för konsult är konsulent och inom jordbruket är det ganska vanligt med jordbrukskonsulenter eller lantbrukskonsulenter.

Enligt Nationalencyklopedin är en jordbrukskonsulent en person som arbetar med att ge råd angående ”växtodling, jordbearbetning, gödsling och växtskydd”.
En jordbrukskonsulent har ofta en naturvetenskapligt utbildning och har exempelvis läst till agronom på universitetet. 

En griskonsult borde därför vara någon som har expertkunskap kring grisar och grisnäringen och som arbetar med att ge råd och stöd till grisbönder.

12 mars 2020 - 15:42

Kategorier