Vad är en god medborgare i Sverige?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad menas med en god medborgare i Sverige?
Svar: 

Det är en svår fråga eftersom svaret är subjektivt och beror på vem som svarar. Svaret är också beroende på om man menar i en demokrati, som Sverige.
Men jag har hittat några länkar till olika sidor som diskuterar frågan, främst från svenskt perspektiv:

https://www.kristianstadsbladet.se/new-articles/vad-ar-en-god-medborgare/

https://www.forskning.se/2018/02/05/nyanlanda-far-utbildning-till-god-me...

https://pedagogiskamagasinet.se/sa-fostras-en-medborgare/

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1324076&f...

 

 

 

26 januari 2020 - 21:33