Vad är en EU-parlamentariker och EU-kommissionär?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Vad är en EU-parlamentariker och EU-kommissionär? Och vad är deras uppgifter?
Svar: 

"EU-upplysningen vid Sveriges riksdag har i uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen" På deras webbplats hittar du information om vad både EU-parlamentariker och EU-kommissionärer är och vilka uppgifter de har.  "I EU-valet 2014 valdes 20 ledamöter från Sverige in i Europaparlamentet. De svenska ledamöterna i parlamentet kommer från olika svenska partier och ingår i olika partigrupper." En EU-parlamentariker är en ledamot som sitter i EU-parlamentet. "Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna."  "EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Kommissionens uppgift är att föreslå nya lagar. EU-kommissionen, som finns i Bryssel, ska också övervaka att medlemsländerna följer EU-lagarna."

Källa: EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parl...

Källa: EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/EU-kommissionen/

 

17 februari 2015 - 11:14