Vad är en elmotor?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad är en elmotor? Vilka energikällor finns det och varför är ett batteri en energikälla? Vad betyder radiovågor?
Svar: 

En elmotor är en motor som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi, dvs att el driver motorns rörelser, https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_motorhttp://www.energihandbok.se/elmotorer-teknik-och-funktion/
Energikälla är ett samlingsbegrepp för råvaror, bärare eller utvinning av energi. Ett batteri är en bärare av energi. Energin finns i batterier och vid användning kan vi tillgodogöra oss energin som finns i batteriet, https://sv.wikipedia.org/wiki/Energik%C3%A4llahttp://batteriforeningen.se/om-batterier/allmant-om-batterier/https://sv.wikipedia.org/wiki/Batteri
Radiovågor är en sorts elektromagnetisk strålning, https://sv.wikipedia.org/wiki/Radiov%C3%A5gorhttp://www.tekniskamuseet.se/1/962.html

27 januari 2016 - 17:51