Vad är en biblioteksorganisation

Fråga: 
Vad är en biblioteksorganisation? Och vad innebär detta?
Svar: 

Enligt Nationalencylopedin är en organisation ”en samordning av något på ett planerat sätt”
Källa: Nationalencyklopedin, organisation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/organisation (hämtad 2017-03-03)

På Wikipedia finns lite olika definitioner av en organisation:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation

Här finns exempel på olika biblioteksorganisationer:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Biblioteksorganisationer
http://www.biblioteken.fi/sv/biblioteksbranschen/foreningar#.WLlERf4zVFo

Biblioteksorganisation kan ju också beskriva hur ett speciellt biblioteks organisation ser ut. Exempel på detta kan du se här:
https://www.bibl.liu.se/om-biblioteket/organisation?l=sv
http://www.framsidan.net/2013/12/framtidens-bibliotekslandskap/
https://www.kau.se/bibliotek/om-biblioteket/organisation
http://www.ub.umu.se/om/organisation

Det finns ju också olika typer av bibliotek, dessa kan du läsa om här:
http://www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek/

2 mars 2017 - 10:51

Kategorier