Vad är egentligen fantasi och

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Vad är egentligen fantasi och hur fungerar den?
Svar: 

Fantasi tillåter oss att konstruera parallella världar, omöjliga varelser och unika berättelser, såsom de vi ser i filmer. Det är inte bara artistiska skapelser som drar nytta av förmågan att fantisera; även inom vetenskap sker  framsteg med hjälp av fantasi genom att kunna kan gå bortom vad man i verkligheten ser.

Fantasi eller inbillningskraft är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar, i ett ögonblick då de inte upplevs genom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap; det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. En enkel fantasiövning är att lyssna på någon som berättar en saga, där exakthet av de valda orden är det viktiga för att kunna "framkalla världar".
Fantasin är sinnet där vi möter allt. De saker som vi rör, ser och hör smälter samman till en "bild" i vår fantasi.

Källor:
https://utforskasinnet.se/vara-liv-bestar-mer-av-fantasier/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fantasi
 

26 maj 2020 - 10:53

Kategorier