Vad är döden?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
Vad är döden?
Svar: 

Följande definition av döden ger Nationalencyklopedin:
Död, i biologisk mening att en organism inte längre är levande, det vill säga inte längre har förmåga till näringsupptag, ämnesomsättning, utsöndring, spontan rörelse, fortplantning och reaktion på yttre påverkan.

Döden innebär inte att samtliga celler och organ i kroppen har dött, men kroppens delfunktioner kan inte längre sammanhållas. En död organism kan beroende på omständigheterna innehålla levande celler i flera dagar, liksom det vanligen finns många döda celler i en levande organisms kropp.

De allra flesta människor dör genom att hjärtat stannar först, vilket leder till att blodcirkulationen till hjärnan upphör och total hjärninfarkt inträder efter några minuter. Hjärnans död fastställs då med hjälp av indirekta kriterier, att puls och andning (reglerade av hjärnan) har upphört.

Källa: Nationalencyklopedin, död. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/död (hämtad 2017-11-07)

Det finns säkert böcker om olika aspekter av döden på ditt bibliotek också.
Några tips på böcker:

Kort om döden av Lennart Lundmark (vuxenbok)
Det blå arkivet : liten bok om liv och död av Lars H. Gustafsson (vuxenbok)
Mysteriet döden av Jonathan Lindström (barnbok)
Varför dör man? av Eirik Newth

 

 

 

 

 

7 november 2017 - 8:29

Kategorier