Vad är detta för trädart?

Besvarad av Lena Grönlund
Fråga: 
Vad är detta för träd?
Svar: 

Hej!

Jag vände mig till en expert för att svara på denna fråga, nämligen Brita på Nora Trädgård i Vagnhärad. Hon hälsar att det är en fikbladig gråal, Alnus incana "Laciniata" Moench även kallad "Gråal".

2 oktober 2019 - 13:57