Lågkonjunktur

Besvarad av Malin Gillberg
Fråga: 
Vad är det som kan göra att Sverige hamnar i en lågkonjunktur?
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedien (www.ne.se) är definitionen av lågkonjunktur " en period när det råder låg ekonomisk aktivitet och många människor är arbetslösa. Företagen producerar inte så mycket som de skulle kunna, investeringsaktiviteten är låg och efterfrågan på varor och tjänster sjunker. Beroende på om lågkonjunkturen är mild eller djup talar man om recession respektive depression". Du kan läsa mer om Sveriges ekonomi och begreppet lågkonjunktur på Ekonomifakta http://www.ekonomifakta.se/sv/stand-alone/Sokresultat/?search=l%C3%A5gko...
Tack för att du valde att fråga Bibblan svarar!

15 maj 2013 - 9:18

Kategorier