Religionsundervisningen under 1900-talet

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
vad är det för skillnader på läroplanen under 1900- talet i religionskunskap?
Svar: 

Religionsundervisningen utvecklades under 1900-talet, från att ha varit kristendomsundervisning till en mer allmänt hållen religionsundervisning. Den utvecklingen syns förstås i läroplanerna. Läroplaner finns på de större biblioteken, och går normalt att fjärrlåna in om ditt bibliotek saknar dem. Följande två artiklar bör vara intressanta för dig, och de går också att beställa via ditt bibliotek om de inte har tidskrifterna som de finns i.

Författare Lernberg, Lars Olov
Titel Från undervisning i kristendom till livskunskap.
Tidskrift Vägval i skolans historia : tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria
ISSN 1652-0610
År/hft/sida 2005 ; 1/2 ; 16-18

Författare Arvidsson, Bengt
Titel Avsnittet kristendomens historia: samfundshistoria eller idéhistoria : Kristendom och etik.
Tidskrift Föreningen Lärare i religionskunskap. Årsbok
ISSN 8348-8918
År/hft/sida 1994 ; 55-61

Följande bok kan vara av intresse, http://libris.kb.se/bib/7233455

Och här är två uppsatser som ligger i fulltext på nätet. Titta i källhänvisningarna och se om du inte hittar mer av intresse där,
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:139589/FULLTEXT01.pdf
http://pure.ltu.se/portal/files/30954806/LTU-LAR-EX-05055-SE.pdf

17 oktober 2015 - 13:11