Vad är det för skillnad på talbok och ljudbok?

Besvarad av Suzanne Ahrling
Fråga: 
Vad är det för skillnad på talbok och ljudbok?
Svar: 

En talbok är en bok som är inläst, som en ljudbok, under speciella undantagsregler i upphovsrätten för att underlätta för personer med läshinder. Det är 17 § Upphovsrättslagen som anger reglerna för talböcker i Sverige. Talböcker finns på bibliotek och får endast lånas av personer med någon form av läshinder. Läshinder behöver inte bara vara synfel. Exempel på andra hinder är olika muskelsjukdomar och neurologiska sjukdomar, dyslexi och koncentrationssvårigheter.
 

En ljudbok är till skillnad från talbok en kommersiell produkt som säljs av bokklubbar, bokhandeln och på internet. Ett urval ljudböcker finns även tillgängliga på bibliotek på samma villkor som tryckta böcker, samt i strömmat format via bibliotekens webbplatser, en så kallad e-ljudbok.

Mer information om Talböcker och ljudböcker hittar du här.

27 september 2019 - 11:04