Vad är det för skillnad på ljudbok och talbok?

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
Vad är det för skillnad på ljudbok och talbok?
Svar: 

En ljudbok är kommersiellt producerad av ett bokförlag som säljs även i affärer. En talbok är producerad av Myndigheten för tillgängliga medier och betalas med skattemedel. Talböcker är bara till för de som har något läshinder, t.ex synnedsättning, dyslexi etc.

31 mars 2018 - 14:29

Kategorier