Vad är det för skillnad på ljudbok och talbok?

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Vad är det för skillnad på ljudbok och talbok?
Svar: 

MTMs hemsida finns en bra förklaring:

"Skillnaden mellan en ljudbok och en talbok är både teknisk och juridisk. En talbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen. Lagen går i korthet ut på att man inte behöver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för att producera den utgivna boken som talbok. Ljudboken är en kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla." Alltså, en ljudbok är en inläst bok på t.ex. cd eller mp3 som på biblioteken är tillgängliga för alla som vill låna.  De är Inlästa av förlagen själva och dessa finns även att köpa i butik. En talbok däremot är till för personer med läsnedsättning och får bara användas av dem. Den läses in av MTM som är statligt finansierade. Om det är så att en person vill börja läsa talböcker så kan hen höra av sig till sitt närmaste bibliotek och få hjälp där. Mer information finns också på MTMs hemsida: www.mtm.se 

29 juni 2015 - 22:08