Vad är det positiva med planekonomi?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Vad är det positiva med planekonomi?
Svar: 

Planekonomi är ett ekonomiskt system där fördelningen av resurser styrs via centrala myndighetsbeslut, till skillnad från i ett marknadsekonomiskt system där den istället styrs av utbud och efterfrågan på en fri marknad.

Så här skriver Nationalencyklopedin om planekonomi: "Många menar att systemet gör att det inte blir så stora skillnader mellan rika och fattiga, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor och tjänster. Andra menar att produktionen inte blir effektiv och att det råder brist på varor. Dessutom har en central myndighet svårt att planera ekonomin för ett helt land."

11 september 2019 - 20:42