Vad är det för manna man menar när man säger "Manna från himlen"?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vad är det för manna man menar när man säger "Manna från himlen"? Tack för svar.
Svar: 

Uttrycket "manna från himlen" har sitt ursprung i Bibeln. När Israels folk tågar ut ur Egypten för att bege sig mot det förlovade landet går de genom öknen. De oroar sig för hur de ska få mat i den ogästvänliga naturen men Gud ser till att det under natten regnar ätbara ting från himlen i form av vaktlar och manna. I en kulturkrönika i Göteborgsposten spekulerar skribenten Torgny Nording om vad detta manna exakt är

Läs mer om Bibelns manna på Wikipedia

I det bildliga uttrycket kan "manna" betyda något efterfrågat som plötsligt dyker upp i överflöd men uttrycket används ofta för att illustrera hur orimligt det är att något gör det. 

13 januari 2020 - 17:50