Lagar och regler för att ha en tupp och några hönor i sin trädgård?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Lagar och regler för att ha en tupp och några hönor i sin trädgård? Tack på förhand!
Svar: 

Du bör vända dig till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun för att få veta vad som gäller just där.
Jag hittade följande information på Höörs kommuns webbplats:
"För att få hålla häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä inom tättbebyggt område krävs tillstånd. Bestämmelserna är fastslagna i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Höörs kommun. Tillstånd söker du hos oss på Miljö- och byggmyndigheten. För att minimera störningar för omgivning och grannar är tillståndet ofta förenat med villkor.

Du får hålla tre hönor inom tättbebyggt område utan att söka tillstånd. Om antalet hönor är fyra eller fler, eller om du har en tupp, måste du ha tillstånd."
http://www.hoor.se/sv/MiljoBoende/Miljo--halsa/For-dig-som-privatperson/...

Eftersom jag inte vet vilken kommun du bor i så kan jag inte länka till just den webbsidan. Men med stor sannolikhet finns det relevant information på din kommuns webbplats.

Med vänliga hälsningar
Anita Höglund
Bibliotek Botkyrka

6 april 2012 - 14:01