Vad är det dom orsakar mest bilolyckor?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Vad är det dom orsakar mest bilolyckor?
Svar: 

I Transportstyrelsens rapport över trafikolyckor 2017 kan man bl.a. läsa följande:

"Den vanligaste olyckstypen är singelolyckor med motorfordon, 98 personer omkom i singelolyckor under 2017 att jämföra med 85 personer som i genomsnitt omkommit i ingelolyckor under åren 2012–2016. Inte sedan 2009 har antalet omkomna i singelolyckor varit så högt."
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/trafiksakerheten-i-sverige/trafiksakerheten-i-sverige-2017_2018-01-10.pdf

På sidan korkortonline.se hittar vi följande information:

Det finns 3 huvudorsaker till att trafikolyckor sker:Mänskliga faktorn – att begå misstag ligger i människans natur.
Osäkra vägar – en smal och krokig landsväg är betydligt farligare än en motorväg med vajerräcken.
Osäkra fordon – dåligt mönsterdjup kan orsaka en livsfarlig vattenplaning.

”Olycksfåglarna”

Samma grupp på ungefär 15 % av befolkningen är inblandade i 50 % av olyckorna. Den gruppen har egenskaper som ökar risken för olyckor, exempelvis:

Förklarar bort misstag, vilket gör att de inte lär sig till nästa gång.
Tränger bort faror. Exempelvis ignorera att det ligger ett dagis i närheten.
Impulsivitet kan leda till farliga situationer, till exempel en kraftig sväng utan att blinka.
Prestigetänkande, vilket kan leda till negativa reaktioner då de blir omkörda. (De förlorar en ”kamp” med en annan bil.)
Självhävdelsebehov innebär att personen måste visa sig stor och stark. Personer som tränger sig i kön måste ”straffas”.
Reaktionsbildning är ett tvärtombeteende. De som är försiktiga i andra sammanhang använder trafiken som en ventil för att släppa ut frustration och andra känslor.
Festar mycket, leder till sena körningar (trötthet) och även rattfylla.
Äventyrliga förare ser trafiken som ett utmanande racerlopp.

https://korkortonline.se/teori/olyckor/

1 oktober 2018 - 13:38