Vad är den vanligaste importvaran i Liechtenstein?

Besvarad av Kristofer Lecander
Fråga: 
Vad är den vanligaste inportvaran i Liechtenstein?
Svar: 

Hej!

Furstendömet Liechtenstein är mycket litet till sin yta och därför väldigt beroende av sin utrikeshandel. Enligt den utmärkta informationsresursen Landguiden.se sker "[u]trikeshandeln [...] främst med EU-länderna, Schweiz och USA. Tullunionen med Schweiz gör det svårt att mäta storleken på handeln. De viktigaste exportvarorna är maskiner, elektronik, tandvårdsprodukter, metallvaror och optisk utrustning. Importen består främst av jordbruksvaror, råvaror, maskiner, livsmedel och textilier."

24 november 2016 - 11:40