Vad är den vanligast trodda orsaken bakom bronsålderskollapsen?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Vad är den vanligast trodda orsaken bakom bronsålderskollapsen?
Svar: 

Ungefär samtidigt som bronsåldern övergick i järnåldern minskades befolkningen drastiskt, speciellt i de nordliga delarna av Europa. Arkeologer har länge försökt förklara vad som egentligen orsakade den kraftiga befolkningsminskningen.

Ian Armit, arkeolog vid Bradford University i England
När människor bytte ut brons mot järn ströps handelsvägarna genom hela Europa. Den styrande krigareliten förlorade sin maktbas och började bekämpa varandra istället.
Människors begär efter gnistrande bronsföremål skapade en komplex social struktur med tydliga hierarkier styrd av en krigarelit. Järnet krossade den strukturen. Arkeologernas teori är att krigareliten försökte få tillbaka makten med svärd i hand och att det ledde till att befolkningen kraftigt minskade. Kaos och massdöd avslutade bronsåldern. Järnåldern blev också en mycket mer fattig era, och dessutom kall eftersom klimatförändringarna också slog in.

Peter Fischer, arkeologiprofessor vid Göteborgs universitet
- Jag tror att det är en kombination av bidragande orsaker som orsakade kollapsen. Klimatförändringar, revolutioner och folkvandringar gjorde att många av bronsålderns högkulturer, inklusive den på Cypern, gick under.

SO-rummet, Bronsåldern

SR-Bronsåldersstadens kollaps

5 mars 2019 - 12:38

Kategorier