Vad är demokrati?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad är demokrati? Vad är politik?
Svar: 

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt och tanken är att de flesta medborgare ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.
Ordet politik kommer av det grekiska ordet för statskonst och handlar enkelt uttryckt om de diskussioner, kompromisser och överenskommelser som krävs för att samhället ska fungera bra för så många som möjligt. Läs mer på följande webbplatser:
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik

4 september 2018 - 15:31