Vad är demokrati?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Vad är demokrati? undrar vi i f-5.
Svar: 

Vad är demokrati?
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ungefär "folkstyre". Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år, men det finns ingen definition av begreppet som alla i världen skulle hålla med om. Bland annat beror det på att demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Däremot finns det saker som många är överens om hör ihop med demokrati, till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val.

I ett demokratiskt samhälle med allmänna och fria val kan personer med rösträtt rösta på det parti och de politiker de vill ska representera dem vid politiskt beslutsfattande på nationell, regional och lokal nivå. De politiker eller partier som får flest röster, alltså en majoritet av rösterna, är de som får bestämma mest.
Källa: Information om Sverige

Det är inte helt enkelt att förklara för små barn vad demokrati är så jag föreslår att ni tar hjälp av lite olika böcker för att belysa ämnet. 
Först av allt en bok som kan vara till hjälp för dig som pedagog är boken "Kan barn förstå vad demokrati är? – inspiration och utveckling i förskolan" av  Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman (Studentlitteratur). Den riktar sig till förskolan men fungerar också alldeles utmärkt för skolans lägre årskurser. 

Faktaböcker om demokrati för barn: 
Demokratiboken av Sassa Buregren
Lika som bär av Pernilla Stalfelt
Alla barns rätt! av Pernilla Stalfelt

För vuxna:
Från Alfons till Dostojevskij
Från Alfons till Dostojevskij 2 Röster om Barnkonventionen 
I ovanstående böcker finns det tips på hur man som pedagog kan konkretisera Barnkonventionen och tips på barnböcker att läsa.

Andra källor: 
SO-rummet

 

20 augusti 2018 - 13:05