Definition av informationskvalitet och informationsvärdering

Besvarad av Maria Gelfgren
Fråga: 
vad är definitionen av informationskvalitet, och informationsvärdering?
Svar: 

Enligt "Ord och begrepp", utgiven av Svenskt Näringsliv är informationskvalitet "användbarhet, också med hänsyn till dess effekt, av information för en given användare och ett givet problem."http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/ord-och-begrepp-nomenklatur-for-sakerhetsarbetet_525821.html/binary/Ord%20och%20begrepp%20-%20nomenklatur%20f%C3%B6r%20s%C3%A4kerhetsarbetet

 Informationsvärdering definieras av Stockholms stadsarkiv som "en utredning av handlingens värde för allmänhetens insyn och verksamhetens/rättskipningens samt forskningens behov."
 http://www.ssa.stockholm.se/upload/Arkivvard/FAQ/Terminologi.htm

17 februari 2015 - 10:56