Vad är Celsiusskalan?

Besvarad av Mia Olausson
Fråga: 
Vad är Celsiusskalan och hur togs Anders Celsius idé emot av den tidens samhälle?
Svar: 

Celsiusskalan uppfanns av Anders Celsius på 1740-talet och var från början en skala som hade 0 grader vid vattnets kokpunkt och 100 vid dess fryspunkt. Skalan vändes sedan om efter Celsius död. Det verkar som att skalan fick stor spridning bara några år efter Celsius tog fram den, trots att det redan fanns flera termometerskalor sedan tidigare. Celsiusskalan hade bättre precision än övriga skalor. Idag används Celsiusskalan i de flesta länder utom i Storbritannien och andra engelskspråkiga länder som ofta använder Fahrenheit.

Läs gärna mer om Anders Celsius och Celsiusskalan här:
http://www.tekniskamuseet.se/1/1897.html

http://www.uu.se/om-uu/historia/celsius/

http://urskola.se/Produkter/150616-Historiepolisen-Anders-Celsius

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/celsius-astronomen-som-tog-tempen

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/anders-celsius (Du når länken via din skola eller ditt bibliotek om de har ett abonnemang på Nationalencyklopedin)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
 

 

 

 

27 mars 2016 - 15:23