Vad är bra att tänk på när man ska skriva en hypotes?