Vad är billigast, vanlig diesel/bensinbil, elbil eller hybrid?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Jag undrar vad som är billigast, vanlig diesel/bensinbil, elbil eller hybrid? Förstår att bilar kostar olika beroende på men tänker mer överlag?
Svar: 

På EOn:s hemsida finns en artikel i vilken de bland annat skriver:
Det är mycket billigare att köra på el än bensin eller diesel. En elbil innebär också lägre skatt. Dessutom blir servicen både billigare och enklare, eftersom elbilen har färre rörliga delar. Elbilar är fortfarande dyrare att köpa än fossilbilar, men man räknar med att priserna kommer att sjunka.

I en frågespalt på Vi Bilägares hemsida menar de att en borde satsa på så eldrivet som möjligt.

Likaså skriver de i tidskriften Mest motor:
Studie visar: Elbilen billigare att äga än diesel- och bensinbilen – trots högre inköpspris

22 mars 2020 - 13:12