Vad är anledningarna till att tonåringar konsumerar mest av alla grupper i samhället?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Vad är anledningarna till att tonåringar konsumerar mest av alla grupper i samhället?
Svar: 

Jag kan inte hitta någon statistik eller information om att tonåringar konsumerar mest av alla grupper i samhället. Det är heller inte särskilt troligt att tonåringar som grupp konsumerar mer än alla andra grupper, även om de har blivit en viktig målgrupp för marknadskommunikation och reklam. Tonåringar har helt enkelt inte särskilt mycket egna pengar att spendera. De är alltså inte särskilt köpstarka, om man jämför med unga vuxna som är yrkesverksamma, eller äldre som har tid och ekonomiska förutsättningar att konsumera. Man kan därför fråga sig om det inte är föräldrarna som i stor utsträckning konsumerar för tonåringarnas räkning.

Jag har hittat en rapport från Konsumentverket från 2011, om tonåringars konsumtionsvanor:
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/rapport-2011-13-hur-handlar-unga-konsumentverket.pdf

1 oktober 2018 - 18:10