Vad är 1 + 1?

Besvarad av Tina Kolström
Fråga: 
Vad är 1 + 1?
Svar: 

Det vanligaste matematiska svaret är på frågan är 2. Det finns även något som heter booelsk algebra där 1+1 är antingen 1 eller 0 (där 1 är sant och 0 är falskt). Booelsk algebra används för att räkna med logiska problem matematiskt. Tack vare detta kan man också använda den booelska algebran för att uttrycka problem på "datorspråk" eftersom datorer arbetar utifrån två lägen: av/på 1/0. Några mer filosofiska tolkningar på 1+1 kan du hitta bland annat på Wikipedia och Yahoo Answers.

Källor: 
Computer Sweden [20160504]
http://it-ord.idg.se/ord/boolesk/

Wikipedia [20160504]
https://en.wikipedia.org/wiki/1%2B1

4 maj 2016 - 10:28

Kategorier