Vad används hunden "Australian Shepherd" till?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
Vad används hunden "Australian Shepherd" till? Användningsområden?
Svar: 

Australian shepherd är i grunden en vallhund som är intelligent och mångsidig.
Rasen utvecklades ursprungligen för arbete som gårdshund på amerikanska gårdar. Den skulle fungera som vallhund, en god kamrat och vakthund för familjen.

Läs mer om Australian shepherd här:

https://sask.nu/ - Svenska Australian shepherdklubben
https://www.skk.se/sv/kopahund/hundraser-valpkullar/australian-shepherd/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Australian_shepherd

5 december 2018 - 13:34