vad anser mormonkyrkan med men

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
vad anser mormonkyrkan med meningen med livet?
Svar: 

Mormonkyrkan menar att Gud har en plan för att vi skall bli lycklig.

När du förstår denna plan är det lättare för dig att förstå varför du är här på jorden.
Gud vill att alla barn skall utvecklas och bli lik honom. Din tid på jorden ger dig
möjlighet att växa och utvecklas.
Att komma till jorden ger möjlighet att få en fysisk kropp,
utöva din handlingskraft,
lära dig att välja mellan gott och ont,
lära dig saker och få erfarenhet,
skapa familjeförhållanden som kan vara för evigt.

Läs fördjupad och ytterligare information om vad mormonerna anser vara livets mening
på mormonernas webb-sida www.mormon.org.

19 april 2014 - 16:40

Kategorier