vad anser Jehovas vittnen med

Besvarad av Louise Hellström
Fråga: 
vad anser Jehovas vittnen med meningen med livet?
Svar: 

Jehovas vittnens webb-sida (www.jw.org) kan man ta del av deras tolkningar, under rubriken
- Bibelns praktiska värde,
- Bibelfrågor,
- Annonserad i tidskrifterna,
- samt slutligen Vad är meningen med livet.

Jehovas vittnen säger att frågan Vad är meningen med livet kan ställas på flera sätt, tex.
Varför är vi här, eller Har mitt liv någon mening.
De menar att Bibeln säger att meningen med livet är att få en nära vänskap med Gud.

För ytterligare fördjupning läs vidare på Jehovas vittnens webb-plats om
fler grundläggande sanningar i Bibeln.

19 april 2014 - 16:41

Kategorier