UV-ljus och bakterier

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hej, vi håller på att skriva ett gymnasiearbete om hur man steriliserar bakterier med hjälp av UV-ljus. Vi har problem med att hitta ingående fakta om hur UV-ljuset bryter ner bakteriens proteiner i DNA:t. Kan du hjälpa oss med detta?
Svar: 

Det tycks vara så att UV-ljuset påverkas DNA:s förmåga att reproducera sig och mutationer uppstår som till slut blir så omfattande att bakterierna blir sterila.

Läs mer här:
http://www.svensktvatten.se/globalassets/dricksvatten/rad-och-riktlinjer...
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Inverkan_UV-ljus.pdf
https://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/TFKE32/lectures/Nukleinsyor-och-re...

Två intressanta artiklar på engelska:
https://cen.acs.org/articles/93/web/2015/01/Bacteria-Remain-Dormant-UV-D...
https://uvhero.com/how-uv-light-kills-bacteria/

20 oktober 2017 - 13:40